Hikayemiz

HİKAYEMİZ
 
İspad, Türkiye Aşçılar Fedarasyonu üyesi ve mesleki eğitime yönelik, yeni tadları ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla aktivitelerini gerçekleştiren profesyonel bir dernektir.

İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği’nin Vizyon ve Amaçları Nelerdir?

* Türk mutfağını ve yemek kültürünü tanıtıcı ve zenginleştirici çalışmalar yapmak.

* Sağlıklı beslenme konusunda toplumu bilinçlendirmek. Bu konuda çalışmalar yapanlara da destek vermek.

* Meslek içi eğitim faaliyetlerinde bulunarak üyelerimizin bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmak.

* Aşçılarımızı uluslararası aşçılar statüsüne kavuşturmak için çalışmalar yapmak ve Türk mutfağının gelişimine katkıda bulunmak.

* Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlamak.

* Türk mutfağına bir vizyon misyon katmak, bu yönde girişimlerde bulunmak.

* Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,

* Hayat boyu eğitim, mesleki tecrübe ve yeterliliklerin kalitesinin artırılması, ülkeler arası aşçılığın teknolojik ve kurumsal değişikliklerini bütünleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

* Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.

* İstihdam imkânlarının artırılmasını sağlamak.

* Gençler arasında sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, günümüzün en önemli meslek gruplarından biri olan aşçılık mesleğine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesini sağlamak.

* Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlamak.