Misyonumuz

Dünya şartları her geçen gün değişmekte, mutfak kültür ve teknolojisi kendini devamlı olarak geliştirmektedir. Değişen zamana ve şartlara göre, gerek üyelerimiz gerekse meslektaşlarımızın bilgi, beceri, görgü ve tecrübelerini her daim geliştirmek için çaba gösterilecektir. Değişen mutfak teknolojilerini kullanma ve adaptasyonu konusunda bilgi alışverişinde bulunarak uluslararası düzeyde profesyonel aşçıların yetişmesini sağlamak bizim başlıca görevlerimiz arasındadır.

Bu güne kadar Aşçılık mesleğine,meslektaşlarımıza ve ülkemiz için hiç bir fedarlıktan kaçınmadan hizmet vermiş,gelişmeler için bir çok yeniliklere ön ayak olmuş onursal ve duayen şeflerimizi anmak ve onların cizdiği yoldan gitmek hizmet felsemizdir,

Bu amaçla ve özellikle de Türk mutfağının doğru bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlamak, mutfak kültürünün zenginleştirilmesine ön ayak olmak için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Gelecekte, Türk mutfağının dünyada en yaygın mutfaklar arasına girmesi için uluslarası düzeyde Türk aşçılarının yetiştirilmesi bizim hedeflerimiz arasındadır. Bunun için her türlü birikim, tecrübe ve yetenekli kadro ve teknolojik altyapı derneğimiz bünyesinde mevcuttur. Bu vizyon doğrultusunda ilerlerken kalite, sağlık, dürüstlük, aşçılık ahlakı ve geleneklerine bağlı kalmak en temel ilkemizdir. 

Vizyonumuz

İspad, Türkiye Aşçılar Fedarasyonu üyesi ve mesleki eğitime yönelik, yeni tadları ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla aktivitelerini gerçekleştiren profesyonel bir dernektir.

İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği’nin Vizyon ve Amaçları Nelerdir?

 • Türk mutfağını ve yemek kültürünü tanıtıcı ve zenginleştirici çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı beslenme konusunda toplumu bilinçlendirmek. Bu konuda çalışmalar yapanlara da destek vermek.
 • Meslek içi eğitim faaliyetlerinde bulunarak üyelerimizin bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmak.
 • Aşçılarımızı uluslararası aşçılar statüsüne kavuşturmak için çalışmalar yapmak ve Türk mutfağının gelişimine katkıda bulunmak.
 • Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlamak.
 • Türk mutfağına bir vizyon misyon katmak, bu yönde girişimlerde bulunmak.
 • Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,
 • Hayat boyu eğitim, mesleki tecrübe ve yeterliliklerin kalitesinin artırılması, ülkeler arası aşçılığın teknolojik ve kurumsal değişikliklerini bütünleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.
 • İstihdam imkânlarının artırılmasını sağlamak.
 • Gençler arasında sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, günümüzün en önemli meslek gruplarından biri olan aşçılık mesleğine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesini sağlamak.
 • Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesini sağlamak.